درباره ما

در سال ۱۳۶۲ ، محمدکیان احمدی ، پس از ۳۰ سال تجربه در حوزه ی چاپ و صحافی ، مالکیت صنــوبــر را خریداری کرد و فعـــالیت چاپخـــانه با همکـــاری پسرانش رضا و حسین کیان احمدی در خیابان منوچــهری آغاز شد.

در سال ۱۳۶۶ ، چاپخــانه به خیابان شریعــتی تغییر مکان یافت و در سال ۱۳۸۲ با تغییر مکان مجدد به ۱۷ شهریور شمالی به فعالیت خود ادامه داد.

در سال ۱۳۹۱ ، به منظور تکمیـــل و تجهیــز چاپخانه ، شرکاء تصمیم گرفتند مجموعـه به مکان جدید واقع در خیابان سبلان جنوبی انتقال دهند.پس از سه سال ، ساختمان جدید در پنچ طبقه با بخش های مجزا احداث گردید و در حال ارائه خدمات به مشتریان است.

در حال حاضر ، طراحی و مشاوره برای مشتریان ، خدمات پیش از چاپ ، چاپ و پس از چاپ به مشتریان با همکاری کادری مجرب و بهره گیری از تجهیزات مدرن در مجموعه ی جدید صورت می گیرد.